ESG vagy fenntarthatóság – mi a különbség?

Az ESG és a fenntarthatóság gyakran szerepelnek egy mondatban, vagy akár szinonimaként is használják őket, pedig van közöttük különbség. Főleg akkor, amikor az adatok közzétételéről és a benchmarkingról, azaz a teljesítményértékelésről van szó. Habár a fenntartható befektetés volt, amely először megjelent, az ESG befektetés az, amely jelentős változásokat eredményezett abban, ahogy a vállalatok mérik a teljesítményüket.

A fenntarthatóság sok mindent jelenhet, ami belefér a „jót cselekedni jól cselekedve” tágabb értelembe vett jelige alá. Emiatt a fenntarthatóságot könnyen használják pontatlanul, más kapcsolódó fogalommal helyettesítve, mint a „vállalati felelősségvállalás” vagy a „zöld”. Ez utóbbi egy szintén túlhasznált címke, amelyet nehéz meghatározni, hogy pontosan mit is jelent. Ezzel ellentétben az ESG befektetés pontosan definiálható; ez egy gyűjtőfogalom az olyan befektetésekre, amelyek a környezetre, a társadalomra, és a vállalatirányításra gyakorolt hosszútávú pozitív hatásra törekszenek. Az utóbbi időben számos iparágban ismertté vált ez a betűszó.

Áttérés a fenntarthatóságról az ESG-re

A változás jó irányba halad. A fenntarthatóságról az ESG befektetés irányába való áttérés az üzleti gyakorlatok érését jelzi, a portfólió teljesítményének pontosabb mérésére. Ahogy az iparág egyre kifinomultabbá válik, javítanunk kell a mérőszámok gyűjtésének és nyomon követésének módját, hogy ennek megfelelően alakítsuk ki az ESG menedzsmentet.

esg befektetés

A fenntarthatósági menedzserek gyakran dolgoznak olyan környezetvédelmi programokon, melyek célja olyan eredmények elérése, amik olyan mérőszámok segítségével követhetők nyomon, mint például az adott vállalat által felhasznált vízmennyiség. Különböző felmérések, kampányok és marketingtevékenységek révén vonják be az érdekelteket ezekbe a kezdeményezésekbe. Fenntarthatósági célokat dolgoznak ki, amelyek a szervezet minden részét érintik. Az a közös ezekben, hogy beleillenek az ESG fogalomkörébe és jól mérhetőek. Azonban egyre bővül azoknak a dolgoknak a köre, amelyeket érdemes mérni, mert fontosak lettek. Bizonyos irányelvek bevezetését dokumentumokkal lehet bizonyítani, hogy valóban hatályba léptették azokat. Ezek képezik az ESG befektetések alapját, mert mindezek egy fenntarthatóbb szervezetet eredményeznek, valamint sokkal megfoghatóbbak és konkrétabbak. A tőkepiacok számára is egyre fontosabb mérőszámmá vált és az ESG befektetés népszerűségének rohamos növekedését eredményezi. A magas ESG teljesítményt nyújtó vállalatok bizonyítottan alacsonyabb kockázatot és magasabb hozamot jelentenek, és a válság idején ellenállóbbak.

Az ESG befektetés következő szakasza

Ahogy az ESG szempontok elengedhetetlenné váltak, a vállalatoknak egyre több területen kell szembenézniük a nyújtott teljesítményükkel. Habár a riportok nyilvánosságra hozatala önkéntes, egyre több ESG befektető követeli meg a vállalatoktól, hogy mutassák be. Ez mit vetít előre? Azt, hogy a vállalatoktól évről-évre egyre inkább elvárttá válik, hogy jó minőségű, hiteles adatokkal rendelkezzenek. Az ESG befektetés megköveteli, hogy a vállalatoknak olyan adatokat kell gyűjteniük, amelyek időszerűek, pontosak, teljeskörűek és ellenőrizhetők. Így a kérdés már nem az lesz, hogy vannak-e ESG adatokat, hanem hogy azok mennyire megbízhatóak.

Fontos megérteni tehát a különbséget, hogy a folyamatosan fejlődő piacon meglássuk a lényeges dolgokat. A fenntarthatóság egy gyűjtőfogalom a vállalatok azon erőfeszítésére, hogy jobbat tegyenek. Az ESG befektetés ezzel szemben három konkrét pillért emel ki. Ezek a pillérek pedig, amint láthatjuk, a befektetők számára kulcsfontosságúak.

esg befektetés